Anak mempunyai dasar kemampuan sendiri, namun berusaha agar anak pintar dan cerdas adalah kewajiban orang tuanya. Dalam ilmu dan teori pendidikan serta teori belajar semua anak berkesempatan sama untuk sukses.

Kesuksesan dapat diraih oleh siapapun dalam segala lapisan masyarakat. Hanya apa yang dilakukan akan menentukan hasilnya. Anak yang pintar dan cerdas secara penuh adalah anak yang mempunyai karakter berdasarkan agamanya.

Salah satu usaha agar anak menjadi pintar dan anak cerdas adalah dengan berdoa kepada Allah SWT dan berikut ini doanya.

 

Alloohummam-la’ quluuba aulaadinaa nuuron wa hik-matan wa ahlihim liqobuuli ni’matin wa ashlih-hum wa ashlih bihimul ummah.

“Ya Allah, penuhilah hati anak-anak kami dengan cahaya dan hikmah, dan jadikan mereka hamba-hamba-Mu yang pantas menerima nikmat, dan perbaikilah diri mereka dan perbaiki pula umat ini melalui mereka.”

 

Doa adalah usaha yang baik dalam setiap waktu dan bagi semua orang. Semoga bermanfaat.